ElderCare maakt gebruik van cookies en heeft een aangepast privacy statement conform AVG – Klik voor meer informatie. Accepteren

Terug naar overzicht

KenniZ seminar 'Dag van de Zorgondermemer'

24-4-2018


Op woensdag 20 juni 2018 wordt het seminar voor zorgondernemers in de kleinschalige zorg in Nederland georganiseerd. Dit jaar op een unieke locatie in Utrecht,  'Fort aan de Klop'. 

Het belooft een inspirerende dag te worden met interessante gastsprekers en workshops met als centraal thema: 'Samen groeien door samen te doen' 

De veranderlijke wetgevingen en kwaliteitskaders hebben gezorgd voor nieuwe uitdagingen. De belangrijke zorgthema’s van 2018 worden tijdens de workshops besproken. Daarnaast ontvangt u praktische handvatten zodat u er direct mee aan de slag kunt.

Deze dag vormt u samen met uw collega zorgondernemers en de KenniZ deskundigen het lerende netwerk voor de kleinschalige zorg!

Voor wie?

Voor alle zorgondernemers in Nederland die graag met elkaar aan de slag gaan om de kwaliteit van zorg te verbeteren en borgen. Inschrijving is voorbehouden aan personen die werkzaam zijn binnen een zorgorganisatie en leden van cliëntenraden.

09.30 uur  Ontvangst met koffie/thee

10.00 uur  Welkom en gastspreker mevrouw drs. K. (Korrie) Louwes, hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg  

Korrie Louwes is hoofdinspecteur Maatschappelijk Zorg bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het domein Maatschappelijke Zorg bestaat uit  verschillendeeenheden die zich richten op toezicht en handhaving, het zogeheten 'primair proces'. Hieronder valt de Verzorging & Verpleging, Landelijk  meldpunt zorg, Gehandicaptenzorg, Geestelijke gezondheidszorg en Netwerkzorg & Preventie. Deze eenheden hebben elk een manager. Korrie Louwes is  als hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg eindverantwoordelijk voor deze eenheden en voor de eenheid Meldpunt IGJ.

12.00 uur  Ontvangst en gezamenlijke netwerklunch

13.00 uur  Inhoudelijke rondetafelgesprekken rondom de thema's: 

 • WKKGZ en fiscale- juridische actualiteiten
 • Zorginkoop
 • Borgen van zorgtalent  
 • Kwaliteitskader vertalen naar kwaliteitsverslag & plan 
 • Hygiene- en infectiepreventie
 • Medicatieveiligheid 
 • Kracht van de overdracht  
 • Wet Zorg & Dwang 
 • Privacy in de Zorg & AVG 
 • Zorgsubsidies

In de middag heeft u de gelegenheid om drie workshops te volgen. Samen met andere kleinschalige zorgorganisaties gaat u interactief aan de slag onder begeleiding van een thema expert. 

16.00 uur  Centrale afsluiting 

Tijdens het seminar zijn er naast de sprekers ook diverse deskundigen op het gebied van “kleinschalig wonen”  aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

De gastspreker en deskundigen worden binnenkort bekend gemaakt.

Datum, tijd en locatie

 • Datum: Woensdag 20 juni 2018
 • Tijd: 09.30-17.00 uur
 • Locatie: Fort aan de Klop 
 • Bezoekadres: 1e Polderweg 4, 3563 MC Utrecht 

Aanmelden voor Dag van de zorgondernemer kan hier!

Reserveer 20 juni in uw agenda en schrijf u vandaag nog in! Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, vol = vol. 

Kosten 198,00 euro per persoon (incl. lunch en excl.btw)

Als Premium Lid van KenniZ betaalt u slecht 99,00 euro per persoon (incl. lunch en excl. btw).