ElderCare maakt gebruik van cookies en heeft een aangepast privacy statement conform AVG – Klik voor meer informatie. Accepteren

Klachtenprocedure

ElderCare doet er alles aan om ervoor te zorgen dat u tevreden bent over de leveringen, de producten en onze dienstverlening. Mocht u desondanks toch een klacht hebben, vragen we u vriendelijk om deze telefonisch of schriftelijk aan ons kenbaar te maken. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@eldercare.nl of telefonisch contact met ons opnemen via 079-3610081.

Om uw klacht in behandeling te kunnen nemen, hebben we onderstaande gegevens van u nodig:

  • Contactgegevens: Uw naam, adres, telefoonnummer en, indien van toepassing, de naam van het verzorgings- of verpleeghuis en uw functie.
  • Omschrijving: Een korte, indien nodig chronologische beschrijving van de achtergrond van uw klacht met bijbehorende data.

Onze medewerkers zullen ervoor zorgen dat uw klacht zorgvuldig en binnen één werkdag in behandeling wordt genomen. ElderCare doet vanzelfsprekend al het mogelijke om een passende oplossing te vinden.

Mocht uw klacht echter niet naar tevredenheid worden opgelost, kunt u conform de klachtenprocedure van SEMH de casus schriftelijk als klacht aanmelden bij de Klachtencommissie. Indien een van de partijen het niet eens is met de uitspraak van de Klachtencommissie wordt de casus, binnen 6 weken na de datum van deze schriftelijke uitspraak, schriftelijk door de partij die het aangaat als geschil aangemeld bij het secretariaat van de SEMH teneinde daarover het oordeel te vragen van de Geschillencommissie.

Hoe kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen? Bel ons gerust op 079-3610081 voor vrijblijvend persoonlijk advies en/of informatie.

Contact gegevens
Telefoonnummer +31 79 361 0081
Faxnummer +31 79 361 4984
E-mail info@eldercare.nl
Postadres Postbus 288,
2700 AG Zoetermeer
Bezoekadres Chroomstraat 26,
2718 RR Zoetermeer