Belangrijke nieuwe NZa-regels over het zorginkoopproces in de Zvw

Belangrijke nieuwe NZa-regels over het zorginkoopproces in de Zvw

Ieder jaar weer treden zorgverzekeraars en zorgaanbieders in overleg over de contracten voor het aankomende jaar, waarin afspraken gemaakt worden over onder meer tarieven, budgetten, kwaliteit van de zorg en declaratievoorwaarden. De NZa stelt regels wat betreft de wijze van totstandkoming van deze overeenkomsten. Vanaf 1 april 2024 geldt een nieuwe NZa-regeling Transparantie zorginkoopproces, die ziet op contracten vanaf 1 januari 2025 en latere datum. Welke belangrijke nieuwe regels zijn daarin opgenomen en wat is de impact op zorgaanbieders?

Lees hier het volledig artikel op de website van Eldemans|Geerts.