Deel je ervaring over het PGB Portaal

Deel je ervaring over het PGB Portaal

Het ministerie van VWS wil graag weten op welke manier het PGB Portaal zorgaanbieders ondersteunt bij de pgb-administratie. Bureau HHM heeft opdracht gekregen om hier onderzoek naar te doen.

Je kan meedoen aan het onderzoek door het invullen van een online vragenlijst, met de mogelijkheid om jouw antwoorden te vergelijken met andere deelnemers. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 15 minuten en is anoniem. We willen je vragen om de vragenlijst onder de aandacht te brengen bij zorgmedewerkers die met het PGB Portaal werken. Zij kunnen tot uiterlijk 30 maart deelnemen aan dit onderzoek.

Meedoen aan het onderzoek; Maatschappelijke waarde PGB

Bron: Bureau HHM