Helder wil met zorgadviseur gebruik Wet langdurige zorg tegengaan

Helder wil met zorgadviseur gebruik Wet langdurige zorg tegengaan

Het ministerie van VWS probeert met een ‘gemeentelijke zorgadviseur’ te voorkomen dat mensen gebruik maken van de Wet langdurige zorg (Wlz). Minister Helder trekt hiervoor bijna 9 miljoen euro uit.

Een gemeentelijke zorgadviseur is iemand die naast een cliënt gaat staan om de juiste zorg te vinden. Drie gemeenten (Dongen, Ede en Hoogeveen) hebben de afgelopen jaren geëxperimenteerd met zo’n ‘centraal persoon’ of ‘arrangeur’ voor de zorg. Deze persoon wordt betaald door de gemeente met steun van het ministerie van VWS en heeft de bevoegdheid om mensen zorg toe te zeggen vanuit de WMO waarbij de financiering vanuit de gemeente komt en de wijkverpleging waarbij de financiering normaal gesproken verloopt via de de zorgverzekeraar. 

Opname verpleeghuis uitgesteld

Volgens het ministerie van VWS blijkt uit de evaluatie dat cliënten in de drie gemeenten beter zijn geholpen en minder mensen in de Wlz terecht zijn gekomen. Voor 25 van de veertig onderzochte cliënten is een opname in een verpleeghuis voorkomen of uitgesteld, met een gemiddelde duur van acht maanden. Volgens het ministerie van VWS is hiermee gemiddeld €38.400 per cliënt bespaard.

Uitbreiding proef

Helder breidt de proef daarom nu uit. Andere gemeenten kunnen voorstellen schrijven om ook zo’n centraal persoon of arrangeur in te zetten, maar ze mogen ook met andere voorstellen komen om te voorkomen dat mensen gebruik maken van de Wlz. Daarnaast komt er geld voor de drie eerste gemeenten om hun werkwijze verder door te zetten. De regeling heet: Specifieke uitkering domeinoverstijgend samenwerken (SPUK DOS). 

Over domeinen heen werken

Volgens Helder is dit nodig om ervoor te zorgen dat de Wlz toegankelijk blijft voor wie het echt nodig heeft. Het ministerie van VWS wil graag dat zorgaanbieders over verschillende domeinen heen werken zodat mensen de juiste zorg op de juiste plek krijgen. “Als je als oudere langdurig en intensief zorg nodig hebt, moeten er dingen geregeld worden bij gemeenten, maar ook via de zorgverzekering kan je aanspraak maken op zorg. Om duidelijkheid en rust te scheppen en om de zorg uit verschillende domeinen beschikbaar te maken, kan het dan helpen als er iemand is die je de juiste richting wijst. Daarvoor zijn deze adviseurs bedoeld”, aldus Helder.

Bron: Skipr