Vitadent onderzoekt het belang van mondzorg onder ouderen en hun toekomst

Vitadent onderzoekt het belang van mondzorg onder ouderen en hun toekomst

55-plussers vinden mondzorg belangrijk. De meerderheid poetst minimaal twee keer per dag de tanden en gaat minimaal één keer per jaar naar de tandarts. Een gezond gebit, maar ook de algehele gezondheid zijn daarvoor de belangrijkste redenen. Dat er weinig aandacht is voor mondzorg bij zorgbehoevende ouderen vindt men dan ook een kwalijke zaak. Als 55-plussers mogelijk zelf in de toekomst in een dergelijke situatie terechtkomen, willen zij dat de mond goed verzorgd blijft. Ook als dit betekent dat iemand anders dit voor ze moet doen. Toch wordt daar (nog) niet veel over nagedacht. Zolang iemand zelf (mentaal) nog verantwoording kan dragen, is diegene zelf verantwoordelijk voor de eigen mondzorg, vinden 55-plussers. Als dat niet het geval is, komt dit volgens hen voor rekening van een eventuele mantelzorger en/of de (thuis)zorg.

Mondverzorging van groot belang

Twee derde van de 55-plussers vindt dat zij de mond goed verzorgen. Nog eens een derde doet dit voldoende, maar vindt dat het beter zou kunnen. De meeste Nederlanders van 55 jaar en ouder poetsen minimaal twee keer per dag de tanden en gaan minimaal één keer per jaar naar de tandarts. Een bezoek aan de mondhygiënist komt minder vaak voor.
55-plussers geven gemiddeld een 8,1 als rapportcijfer voor het belang van mondzorg. Dit belang ligt iets hoger bij vrouwen dan mannen. Een gezond gebit is de voornaamste reden om mondzorg belangrijk te vinden. Ook is men van mening dat mondverzorging belangrijk is voor de algehele gezondheid.

Gebrek aan aandacht voor mondzorg bij (zorgbehoevende) ouderen is een kwalijke zaak

Bijna vier op de tien (38%) Nederlanders van 55 jaar en ouder schatten goed in dat 80 procent van de ouderen met thuiszorg geen mondzorg krijgt. De meerderheid denkt wel dat dit in meer dan de helft van de gevallen (55% of 80%) zo is. De meeste 55-plussers vinden het niet normaal dat er weinig aandacht is voor mondzorg bij ouderen en vinden dit net zo belangrijk als andere zorg. Of er daadwerkelijk onvoldoende aandacht gegeven wordt aan mondzorg van ouderen vindt een kwart moeilijk te boordelen. Iets meer dan de helft vindt van wel.

Mondzorg als zorgbehoevende oudere belangrijk, maar men denkt er nog weinig over na

We vroegen 55-plussers zich voor te stellen dat ze zelf niet meer in staat zijn om hun mond goed te verzorgen. Vervolgens stelden we vragen wat ze in zo’n situatie belangrijk vinden omtrent hun eigen mondzorg. Nederlanders van 55 jaar en ouder hebben (nog) niet veel nagedacht over een dergelijke situatie. Wel vinden ze het belangrijk dat, als ze zelf niet meer in staat zijn om hun mond te verzorgen, hun mond dagelijks wordt gereinigd (8,7 als rapportcijfer voor belang). Ook wensen 55-plussers regelmatig controle door een tandarts krijgen (rapportcijfer: 8,2). Zij willen (nog steeds) behandelingen van de tandarts die de mond gezond houden. Men zou het dan ook erg vinden als niemand ze bij hun mondverzorging helpt. De gevolgen zijn volgens hen immers groot als de mond niet goed verzorgd blijft. Ook hier is het gemiddelde belang van mondverzorging hoger onder vrouwen dan mannen. De grootste groep 55-plussers vindt dat een zorgorganisatie verantwoordelijk is voor de mondzorg als ze het zelf niet meer kunnen (56%), een bijna even grote groep (47%) ziet zichzelf evengoed als verantwoordelijke.

In mantelzorgsituatie meer verantwoordelijkheid bij mantelzorger

We vroegen 55-plussers zich ook een situatie voor te stellen waarin ze mantelzorger zijn voor iemand uit hun omgeving. Vervolgens stelden we vragen wat zij in zo’n situatie belangrijk vinden omtrent mondzorg van de persoon die zij verzorgen. Twee op de vijf 55-plussers zijn daadwerkelijk mantelzorger voor iemand uit hun omgeving. De meerderheid houdt zich niet bezig met de mondverzorging van de persoon die ze verzorgen. Nederlanders van 55 jaar en ouder vinden dat zolang de zorgbehoevende dit kan, hij of zij zelf verantwoordelijk is voor de mondverzorging. Als zij dit niet kunnen dan is volgens twee bijna even grote groepen een mantelzorger of de zorgorganisatie als eerste verantwoordelijk. Opvallend is dat als 55-plussers zich voorstellen dat ze zelf niet meer in staat zijn om hun mond te verzorgen ze nauwelijks een mantelzorger aanwijzen als verantwoordelijke. De (thuis)zorg is volgens de 55-plussers vooral verantwoordelijk voor de dagelijkse mondzorg en de mantelzorger voor het regelen van de tandartscontroles. Maar 10 procent vindt dat een tandarts (periodiek) thuis of in een verzorgingstehuis moet langskomen.

Link tussen slechte mondverzorging en geestelijke aandoeningen niet veel gelegd

Slechte mondverzorging kunnen een slechte weerstand, lichamelijke aandoeningen én geestelijke aandoeningen veroorzaken. Maar 12 procent van de 55-plussers verwacht al deze gevolgen. De ruime meerderheid schat goed in dat door minder te eten vanwege pijn in de mond een verminderde weerstand kan ontstaan. Iets meer dan de helft denkt dat slechte mondzorg samenhangt met lichamelijke aandoeningen en twee op de tien schatten in dat dit samenhangt met geestelijke aandoeningen. Met name over dit laatste is men verbaasd. Kennis over deze gevolgen zorgt er wel voor dat 55-plussers het nog belangrijker vinden dat ze worden geholpen bij (dagelijkse) mondzorg als zij dit zelf niet meer kunnen.

Download hier het complete onderzoek (PDF)

 

Vitadent Academy

Waar Vitadent Mondzorg dagelijks bezig is met de mondzorg voor de cliënten binnen zorginstellingen, focust Vitadent Academy op
het delen van kennis over de mond(zorg). Wij geloven dat kennis en samenwerken leiden tot een beter resultaat en een betere zorg.
Daarom delen wij graag onze kennis om zo anderen te motiveren hetzelfde te doen.

Download hier de scholingsbrochure (PFD)

Klik hier om direct een mondzorg e-learning te volgen via Kennis Delen Leren. Ben je Zorgpartner van KenniZ? Ontvang dan een mooie korting via je bedrijfsaccount. 

Bron: Vitadent